Kontakt

Kontaktné údaje

Tel.: František Skladaný +421 948 598 221 Slovak, English, Russian
  Zuzana Murínová +421 908 585 878 Slovak, English
       
E-mail: bsmhokej@gmail.com    
Web: www.bsmhokej.sk    

Bankové spojenie

Tatra banka a.s.    
Hodžovo nám. 3    
PO BOX 42    
850 05 Bratislava 55    
     
 Swift: TATR SK BX  
 IBAN: SK53 1100 0000 0029 4605 2898  
 Číslo účtu: 2946052898/1100  

 variabilný symbol - dátum narodenia v tvare RRRRMMDD (rok mesiac deň)

Informácia pre príjemcu - Vaše meno

Kde nás nájdete

HK Altis
Oravská priehrada 200
029 01 Námestovo
Slovenská Republika
Google map: Oravská priehrada 200

Prihlásenie