Platobé údaje

Záloha

100€ - Letné hokejové kempy

200€ - Hobby kempy

je splatná do 10 pracovných dní od registrácie priamym prevodom na účet organizátora kempu, spoločnosti BSM Ice Hockey Academy.

 

Bankové spojenie:

Swift: TATR SK BX

IBAN: SK53 1100 0000 0029 4605 2898

Číslo účtu: 2946052898/1100

variabilný symbol - dátum narodenia v tvare RRRRMMDD (rok mesiac deň)

Informácia pre príjemcu - Vaše meno

Tel.: 00421 / 908585878

Team BSM

Prihlásenie